Ansvarsbegränsning


Informationen som tillhandahålls häri, i synnerhet rekommendationer för användning och tillämpning av våra produkter, bygger på våra kunskaper och erfarenheter. På grund av olika material som används samt varierande arbetsförhållanden utom vår kontroll, rekommenderar vi eftertryckligen att ni utför intensiva kontroller för att testa våra produkters lämplighet med avseende på de nödvändiga processerna och applikationerna. Vi friskriver oss från allt ansvar med avseende på informationen ovan eller med avseende på eventuella muntliga rekommendationer, förutom i fall där vi ansvarar för grov oaktsamhet eller vilseledande uppsåt. Informationen är upphovsrättsskyddad. Särskilt gäller att all reproduktion, anpassning, översättning, lagring och bearbetning i andra medier, inklusive lagring eller bearbetning med elektroniska medel, omfattas av upphovsrättsligt skydd. All användning av hela eller delar av innehållet kräver föregående skriftliga tillstånd från Henkel AG & Co. KGaA. Såvida inte annat anges är alla logotyper och produktnamn i detta dokument varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör Henkel och/eller dess dotterbolag i USA, Tyskland och i andra länder. ©Henkel Norden AB