Rutlimning

GÖR SÅ HÄR: RUTLIMNING


Vindrutan är en mycket viktig komponent för hela karosstrukturen. Den förbättrar bilen strukturstyvhet och ger bättre skydd för passagerarna. Lim är det enda material som fäster vindrutan till bilkarossen.

Mer information om säkerhet, rutlimningsmetoder och teststandarder finns nedan:
 

Krocktests- och produktkrav

Lättviktskonstruktion och torsionsstyvhet

Multifunktionsglas

Designfunktioner

Rutlimning: Ytterligare kunskap

Lär dig allt du behöver veta om rutlimning.

Henkels rutlim följer höga säkerhetsstandarder som en följd av många år med aktiv forskning och OEM-erfarenhet

 • Alla premiumprodukter från TEROSON-sortimentet för rutlimning har provats med realistiska krocktester och certifieras av TÜV Rheinland.
 • Produktionsprocessen och kvaliteten övervakas kontinuerligt av TÜV Rheinland.

(Certifikatet för TEROSON PU 8597 HMLC visas nedan som exempel.)

Vindrutan absorberar en del av den energi som orsakas genom en krasch och håller passagerarens krockkudde på rätt plats. För passagerarens säkerhet i enlighet med den säkra tiden till körklar för fordonet måste limmet bevisligen ge tillräckligt grepp för att hålla kvar vindrutan vid en krock.
Den säkra tiden till körklar beror på härdning och inneboende hållfasthet hos lim för rutlimning.

Härdningsprocessen

Enkomponentsprodukt

Tvåkomponentsprodukt

Skinnbildning: Efter ca 20 min vid 23 °C och >50 % relativ luftfuktighet.

 

Enkomponents polyuretanlim för rutlimning härdar vid rumstemperatur och rumsfuktighet. 
Skinnbildning: 3-4 mm under de första 24 timmarna vid 23 °C och >50 % relativ luftfuktighet.

Härdning:
Kemisk reaktion mellan komponenterna A & B
Henkels tvåkomponents PU härdar helt inom två timmar.

Tvåkomponents polyuretanlim för rutlimning härdar genom en kemisk reaktion mellan komponenterna A och B. Fullständig härdning sker oberoende av luftfuktighet och lufttemperatur (för härdningstider, se produktens tekniska datablad).

Det förbättrade standardsäkerhetstestet är ungefär fyra gånger strängare.

Alla Henkels produkter för rutlimning testas i enlighet med någon av följande två standarder.

Teststandard för säker tid till körklar för rutlim:
FMVSS 0 = 50 km/h and 100 % frontalkrock eller europeisk standard = 64 km/h and 40 % överlappning.

USA-standard (FMVSS 208/212)
(50 km/h, 100 % frontalkrock).

Förbättrad krocktestsstandard
(64 km/h, 40 % överlappning) = 40 % av den bredaste delen av bilen (förutom sidospeglarna).

De delar av bilkarossen som belastas (markerade med orange) är särskilda balkar med hög hållfasthet och styvhet. I lättviktskonstruktioner används tunnare stålpaneler för att minska fordonets vikt.
Det ställer större krav på vindrutan om karossens totala vridstyvhet ska bevaras. Vindrutan bidrar därför till att säkra karossens styvhet.

Rutlim kan förbättra strukturstyvheten med upp till 40 %

Bilens vindruta i kombination med ett starkt (högmoduls) rutlim ger ett viktigt bidrag till karossens totala vridstyvhet.

Limmets höga skjuvmodul (>2,5 MPa) ökar karossens vridstyvhet.

Ett högmodulslim för rutlimning rekommenderas starkt för att förhindra korrosion. Lågmodulsprodukter ger påkänningar i foglinjerna och kan leda till att svetsställen ger vika. Korrosion kan starta relativt snabbt inne i karossen och kanske inte upptäcks. All korrosion försämrar karossens stabilitet.

Definition av skjuvmodul:

Ett mått på limmets inre hållfasthet (mätt i MPa) i förhållande till en töjning på 10 % (G10) eller 20 % (G20).

De av Henkels rutlimningsprodukter som klassificeras som HM (högmodul) har en skjuvmodul på över 2,5 MPa, vilket de flesta biltillverkare rekommenderar.

För att integrerade antenner och värmesystem ska fungera korrekt rekommenderar vi starkt ett rutlim med låg ledningsförmåga.

Lågledande rutlim rekommenderas av de flesta biltillverkare. Se produktegenskapen HMLC (hög modul låg ledningsförmåga).

Skydd mot galvanisk korrosion och kontaktkorrosion på aluminiumkarosser.

Om en strömskena kommer i kontakt med ett elektriskt ledande lim går en elektrisk ström igenom den. Lackens vidhäftning påverkas och fukt tränger in under lacken, vilket leder till korrosion.

Ingen påverkan på mottagningskvaliteten för radio, TV, mobiltelefoner, internet och navigeringssystem etc.

Definition:

Elektrisk ledningsförmåga/resistans

 • Ett mått på ett materials förmåga att leda elektrisk ström.
 • Ju lägre ledningsförmåga, desto högre isolerande resistans.
 • Mäts i Siemens/cm (t.ex. 10-10)
   

Elektrisk resistans

 • Ett mått på ett materials förmåga att stå emot flödet av elektrisk ström.
 • Ju högre resistans, desto bättre isolerande förmåga.
 • Mäts i Ohm x cm (t.ex. ­1010)

Utveckling av monteringsmetoder för bilglas såsom vindrutor, bakrutor och sidorutor.

Gummimontering
Vindrutan monteras och tätas
med en formad gummipackning,
t.ex. på lastbilar, bussar och grävmaskiner.

Butyltejpat system
Adhesiv butyltejp används 
för att fästa vindrutan 
vid flänsen.

Med hjälp av moderna lim erbjuder Henkel kunderna bättre lösningar för rutlimning som ger många fördelar jämfört med äldre metoder.

Polyuretanlimmade vindrutor
PUR-lim används för att limma fast vindrutan vid flänsen, vilket ger en 100-procentig tätning.

 • Maximal passagerarsäkerhet tack vare korrekt funktion hos krockkudden
 • Betydligt bättre vridstyvhet
 • Bättre aerodynamik tack vare bättre passning mellan ruta och kaross