Glasreparation

GÖR SÅ HÄR:
GLASREPARATION


Glasreparation kan ofta göra att man slipper byta vindrutan. Om man lämnar stenskott utan åtgärd blir de lätt större och omöjliga att laga. Därför är det viktigt att handla snabbt.

Den här utbildningen ger dig mer information om:

Reparationskvalitet

Säkerhet – typer av skador

Bestämmelser om reparation

 

Glasreparation: Ytterligare kunskap

Lär dig allt du behöver veta om glasreparation.

Beroende på storleken och läget kan ett stenskott på vindrutan distrahera dig eller till och med försämra sikten. Ett litet stenskott som man inte åtgärdar kan bli större och omöjligt att laga. Värme, fukt, frost, smuts och vibration i kombination kan leda till att sekundära sprickor bildas. Detta kan försvaga vindrutans stabilitet och göra att krockkudden inte fungerar som den ska. Därför är det viktigt att laga skadan snabbt, eftersom smuts och fukt som kommer in i stenskottet gör det svårare att få till en snygg lagning.

De rätta verktygen, kunskaperna och praktiska färdigheterna plus gott om tid (stressa inte!) är viktiga för att lyckas med en reparation av vindrutan som håller hög kvalitet.

Beroende på sprickans geometri, storlek och läge kan det vara omöjligt att laga skadan. Alternativt kan hela vindrutan behöva bytas. Stenskott kan klassificeras som:

Lättlagade:

Vehicle Glass Repair - Easy to repair chips or cracks.

a) Mitt i prick
b) Fragmenterad spricka
c) Kombinationsspricka

Svårlagade:

Vehicle Glass Repair - Difficult to repair chips or cracks.

d) Stjärnspricka
e) Halvmåne
f) Bivinge

Stenskott och sprickor i vindrutan kan lagas beroende på läget.

  • Man får inte laga en skada mitt framför föraren – i det område som kallas "zon A"
  • Endast sprickor på upp till 10 mm får lagas. Detta är något mindre än diametern på ett fempencemynt (Storbritannien) eller ett eurocentmynt (Tyskland).
  • Reparationer mindre än 10 cm från vindrutans kant rekommenderas inte.
Vehicle Glass Repair - Legal regulations of position and size of damage in cars.
A-zonen i personbilar:

För personbilar och andra bilar med en bruttovikt upp till 3,5 ton.

Vehicle Glass Repair - Legal regulations of position and size of damage in trucks.

A-zonen i lastbilar:

C-centrum, en punkt där förarsätet är mitt i det längsgående justeringsintervallet.