Packningar

GÖR SÅ HÄR: FLÄNSTÄTNING


Flänstätning används för att genom att bilda ogenomträngliga barriärer förhindra läckage av vätskor och gaser. För att flänstätningen ska vara effektiv måste försegligen hålla och vara läckfri under lång tid. Tätningen måste tåla vätskor och/eller gaser och de drifttemperaturer och tryck den utsätts för.

Läs mer:

Metoder för flänstätning

Möjliga orsaker till felfunktion Del - 1

Möjliga orsaker till felfunktion Del - 2

Flytande flänstätningar och deras härdningsmetoder

Packningar: Om du vill veta mer  

Lär dig allt du behöver veta i ämnet Packningar.

Flytande flänstätningar är formbara. Packningen formas när den flytande tätningen appliceras.

Fördelar med LOCTITE flytande flänstätningsprodukter:

LOCTITE:s flänstätningsprodukter är självformande packningar som:

  • fyller alla hålrum, t.ex. på grova och ojämna ytor
  • ger fullständig kontakt
  • härdar till en hållbar tätning som vidhäftar till båda flänsytorna
  • eliminerar korrosion på flänsytan
  • ger utmärkt omedelbar tätning
Gasketing to prevent leakages - LOCTITE anaerobic sealants are self-forming seals.

Anaerob tätning

Elastomertätning (silikon)

Kompressionspackningar sätter sig under dynamisk belastning och minskar i tjocklek med efterföljande förlust av bultspänning i flänskopplingen vilket resulterar i läckage.

Ojämn spänning och punktspänning kan också uppstå vid montering med konventionella packningar.

Gasketing to prevent leakages - Gasket relaxation and creep.

Kompressionspackningar har begränsad förmåga att fylla ojämnheter. Exempel: märken från maskinbearbetning, repade ytor, planhetstoleranser osv.

Med tiden kan kompressionslasten på packningen medföra att den blir tunnare och/eller att den tappar sin elasticitet.

Gasketing to prevent leakages - Compression gaskets have limited potential to accommodate irregularities.

En kompressionspackning kan pressas ut till följd av en kombination av liten kompressionslast, vibrationer eller inre tryck (p1>p0).

Gasketing to prevent leakages - Squeezing-out of compression gasket.

Bultspänning i kombination med en kompressionspackning tenderar att leda till skevning i flänsen, men skevningen varierar beroende på bultavstånden. Skevning är vanligast i flexibla flänsar (metallkåpor).

Skevning ger låg kompression eller i värsta fall en spalt halvvägs mellan två bultar.

Gasketing to prevent leakages - Bolt tension tends to create flange bowing.

Flänsar tillverkade i skilda material har olika värmeutvidgande egenskaper, vilket ökar risken för flänsskevning.

Deformationen leder till spaltbildning och läckage.

Gasketing to prevent leakages - Deformation results in gap formation and leakage.

a) Behåller vätskeform vid kontakt med syre

b) Härdar till ett fast värmehärdande harts vid frånvaro av luft och i kontakt med en metallyta

Gasketing to prevent leakages - How a LOCTITE anaerobic gasket cures.

LOCTITE silikonprodukter härdar av luftfuktigheten och frigör biprodukter som skapar en elastisk elastomer.

Gasketing to prevent leakages - How a LOCTITE silicone gasket cures.