Gänglåsning

SÅ HÄR GÖR DU: GÄNGLÅSNING

 

Varje dag använder vi produkter med gängade fästelement. Hopskruvade fogar hör till den vanligaste typen av löstagbar men säkra fästanordning mellan två delar.

Trots olika former och storlekar fyller alla gängade fästen samma syfte: att säkerställa ett hållbart montage.

Den här utbildningen ger dig mer information om:

Gänglåsningsmetoder

Felorsaker

Härdningsmetod för anaeroba produkter

Gänglåsning: Om du vill veta mer

Lär dig allt du behöver veta i ämnet gänglåsning.

Användning av åtdragningsmoment (lös mutter och skruv)

  • Skruven sträcks som en fjäder
  • Tillräcklig förspänningskraft uppnås.
Threadlocking of fasteners and fittings - How nuts and bolts work.

Hållbar förspänning:
Förspänningen hos säkrade muttrar och skruvar behålls endast genom friktion mot skruvhuvud eller gänga.
För att förhindra att delar lossnar t.ex. till följd av vibrationer kan en extra säkringsanordning behöva användas.

Tvärgående stötprov för att påvisa prestandan hos olika gänglåsningsmetoder.

Threadlocking of fasteners and fittings - Transverse shock test to show performance of threadlocking methods.

Relaxation  

Ändrar skruvförspänning orsakar relaxation, vilket leder till minskad förspänningskraft.

Denna effekt orsakas av:

  • Sättning – tryckinducerad utslätning av ytgrovheten.
  • Krypande – tidsberoende substratavgivning då belastningar överskrider materialets tryckhållfasthet, t.ex. vid fixering av packningar.

Om den elastiska kapaciteten hos enheten är otillräcklig, t.ex. om skruvarna är för stela eller om fel förhållande mellan längd och diameter valts kan den minskade förspänningen inte kompenseras.

Threadlocking of fasteners and fittings - Relaxation as reason for failure.

Uppglappning

Detta orsakas av dynamisk belastning, vibrationer eller temperaturförändringar. Relativa rörelser ökar risken för uppglappning.

Belastningsförändringar leder till kortvariga friktionslösa situationer där skruven skruvas av från muttern. Detta leder i förlängningen till att hela den gängade enheten lossnar. Uppglappning kan endast undvikas genom användning av lämpliga gänglåsningsmetoder.

Threadlocking of fasteners and fittings - Self-loosening as reason for failure.

Skillnader i värmeutvidgning

Olikartade metallmaterial har olika koefficienter för värmeutvidgning. Detta kan leda till förlorad skruvförspänning och minskad förspänningskraft.

Threadlocking of fasteners and fittings - Thermal expansion differentials as reason for failure.

Korrosion

Vattenintrång kan ge upphov till korrosion i gängorna. Detta kan leda till förlorad skruvförspänning, vilket försvårar demontering.

Threadlocking of fasteners and fittings - Corrosion as reason for failure.