Härdningsmetod med flytande produkter för cylindrisk fastsättning


Så här härdar en anaerob LOCTITE-produkt för cylindrisk fastsättning:

a) Behåller vätskeform vid kontakt med syre

b) Härdar till ett fast värmehärdande plast
vid frånvaro av luft och i kontakt med en metallyta