Belastningsöverföring

  1. Montering av ingreppstransmission
    Låg belastningsöverföring
  2. Montering av friktionstransmission
    Medelhög belastningsöverföring
  3. Materialintegrering
    Hög belastningsöverföring

Se faktabladet nedan för mer information om belastningsöverföring och begränsningar för de olika typerna.