Cylindrisk fastsättning

GÖR SÅ HÄR: CYLINDRISK FASTSÄTTNING


Lär dig fixera lager, bussningar och cylindriska delar i maskinhus och på axlar.


Målet är att uppnå maximal kapacitet för lastöverföring och jämn fördelning av påfrestningar samt eliminera nötningskorrosion.

Läs mer om:

Passningstyper

Belastningsöverföring

Härdningsmetoder med flytande produkter för cylindrisk fastsättning

Cylindrisk fastsättning: Ytterligare kunskap

Lär dig allt du behöver veta om cylindrisk fastsättning.

Konventionella kil/kilspårslösningar är den vanligaste typen av ingreppstransmission. Andra kil/kilspårslösningar bygger på användning av stiftskruvar, pinnar och splinesaxlar.

De överför vridmoment som är proportionellt mot graden av mekaniska ingrepp.

Dessa förband (förutom splinesaxel) har ojämn viktfördelning – en obalans som kan leda till vibrationer vid höga hastigheter. Det förekommer mikrorörelser i alla ingreppstransmissioner. Det medför slitage (t.ex. nötningskorrosion) vilket riskerar att leda till större rörelser och felfunktion, särskilt i förband som utsätts för dynamisk belastning.

 • Hög spänningskoncentration på grund av kantbelastning som uppstår i området runt en kil. Dessutom leder konstanta relativa rörelser till slitage på båda delarna, dvs. kil och axel.
 • Ojämn viktfördelning

Vanliga lösningar för friktionstransmission är presspassning, konpassning och krymppassning. De här förbanden kan vara mycket billiga och de drabbas inte av obalanser vid höga hastigheter. De klarar längsgående och vridande lastöverföring.

 • Begränsningar till följd av materialegenskaper, ytjämnhet och konstruktionen, eftersom överföringen av vridmoment i dessa förband är friktionsberoende.
 • Krav på mycket låga toleranser leder till höga bearbetningskostnader
 • På grund av kallsvetsning/kärvning är demontering ofta svår eller till och med omöjlig
 • Stora spänningar i komponenterna/driftmässig belastning kan leda till felfunktion i delarna.

Svetsade, hårdlödda eller lödda monteringar har hög hållfasthet men en relativt liten fogyta som bär hela belastningen.

Retaining of cylindrical parts - Material integration with retaining.
 • Hopparade material måste vara kompatibla
 • Höga processtemperaturer riskerar att leda till deformation hos delarna
 • Värmen kan orsaka kvarstående spänning vilket kan leda till strukturell degradering i fogstället
 • Demontering är i stort sett omöjlig.

Materialintegrering genom användning av flytande produkter för cylindrisk fastsättning kan ske genom limning av axel/nav-kopplingar.

 • Bättre egenskaper hos befintliga konstruktions- och geometrilösningar
 • Lika goda egenskaper hos förbättrade konstruktioner (mindre, lättare osv.)
 • Dessutom möjliggör LOCTITE:s anaeroba produkter för cylindrisk fastsättning ytterligare en fogningslösning: limmad glidpassning.

 

Jämförelse av hållfasthet (schematisk)

Alla situationer kan förbättras genom limning.

Retaining of cylindrical parts - Liquid retaining strength comparison