Limning

Bonding applications in the automotive industry - Henkel Adhesives.

SÅ HÄR GÖR DU: LIMNING

 

Limningsapplikationer i fordonsindustrin har ökat stort under de senaste åren. Lär dig allt du behöver veta om limning, t.ex. för byte av sidopanel eller takreparation i särskilda tak från originalutrustningstillverkare som hårdlötts med laser, med tonvikt på limning i samband med karossreparationer som tillämpar originaltillverkargodkända reparationsmetoder.

Klicka på en av dessa poster för att ta reda på mer
 

Limning i moderna fordonskonstruktioner

Lätta konstruktioner och vridstyvhet

Extra korrosionsskydd

Limning: Om du vill veta mer

Lär dig allt du behöver veta i ämnet limning.

Utöver de vanligaste fogningsmetoderna använder man sig också av avancerade lim för moderna fordonskonstruktioner. Dessa erbjuder en lång rad fördelar och öppnar upp för nya möjligheter inom området fordonsdesign, konstruktion och säkerhetstekniker.

1.1. Fogningsmetoder för bilkarosser

1.2 Fördelar med limfogning

 • Ingen skada på underlaget
 • Fogning av olika underlag (t.ex. stål med aluminium)
 • Opåverkad struktur
 • Jämn belastning
 • Enhetlig belastning
 • Lägre buller och vibrationer
 • Ytterligare tätning hindrar vatten och fukt fån att tränga in mellan fogade delar, vilket annars skulle utgöra en större orsak till korrosion.

Fördelar med strukturlimning

 • Vridstyvhet
 • Skjuvhållfasthet
 • Slaghållfasthet
   

Strukturlim används på metallkomponenter så som ”top hat”-profiler/stoppskenor och förstärkningspaneler för att åstadkomma hög styvhet i konstruktionen eller högre kollisionsbeständighet hos fordonskarosser (“bodies in white”). Studier visar att adhesivlimmade fogar eller fogar av hybridtyp ger högre hållbarhet och styvhet än deras punktsvetsade motsvarigheter och bidrar på så sätt till en körkomfort som håller länge. Limmade konstruktioner har högre energiupptagnings- och deformationskapacitet vid kollisioner jämfört med traditionellt fogade delar.

 • Lim ökar vridstyvheten i karossen och bättre åkkomfort
 • Lim ger bättre energiupptagning och ökad säkerhet
   

Fördelar med flexibel limning

 • Reducering av vibrationer
 • Kompensering för olika expansionskoefficienter
 • Ljudabsorption

I karosskonstruktioner förekommer det även applikationer som kräver flexibla fogningsmetoder. För att limmet ska fungera effektivt i sådana applikationer krävs en viss spaltbredd som man då fyller för att åstadkomma en flexibel gräns/dämpande verkan som ger motståndskraft och energiupptagning.

Bonding applications in the automotive industry - Lightweight constructions and torsional stiffness.
Bonding applications in the automotive industry - For effective adhesive bonding, a certain gap width is required for

1 mm = ingen flexibel limning 

3-5 mm = optimalt resultat 

> 10 mm inga problem 

Tvåkomponentslim härdar oavsett rådande miljöförhållanden. De härdar till följd av att en kemisk reaktion äger rum mellan de två mixade komponenterna. Enkomponentslim har andra härdningssystem. Enkomponentslim används mycket på reparationsmarknaden. Dessa härdar beroende på faktorer som luftfuktighet och temperatur.

Tvåkomponents epoxy- och polyuretanlim

Bonding applications in the automotive industry - 2-component versus 1-component adhesive technologies.

Tvåkomponentslim härdar oavsett rådande miljöförhållanden till följd av den kemiska reaktionen som äger rum mellan de två mixade komponenterna A och B. Påskyndad härdning till följd av att objektets temperatur höjs är möjlig och ofta tillämpad (t.ex. genom användning av värmedynor, infrarödvärmare, ugnar etc.). Värmehärdning kan dessutom öka limmets hållfasthet. Kontrollera alla det tekniska databladet för produktspecifik information om härdning.

Enkomponentsteknik för polyuretaner och MS-polymerer

Enkomponentslim härdar i rumstemperatur och med hjälp av luftfuktigheten. Skinnbildning: 3-4 mm under de första 24 timmarna
vid 23 °C and 50 % relativ luftfuktighet.

Polyuretaner och MS-polymerer härdar utifrån och in.

Enkomponents polyuretan och MS-polymerlim följer samma härdningsprocess.

Härdningstiden beror på skikttjockleken. Ökad temperatur och luftfuktighet minskar dessa tider. Lägre temperaturer och låg relativ luftfuktighet har däremot en bromsande effekt.

Ju högre fuktighet och temperatur, desto snabbare härdning.

Bonding applications in the automotive industry - One-component technology for polyurethanes and MS polymers.

Henkel lim för bilkarosser

 • Ger utmärkt korrosionsskydd och vidhäftning
 • Ger processanpassade applikationstider
 • Följer originaltillverkarnas specifikationer
 • Uppfyller krav från originaltillverkare/OES beträffande hållfasthet och kollisionsprestanda
 • Ger enastående säkerhet baserat på omfattande forskning och OES-erfarenhet
   

Korrosionsskydd

Tvåkomponents TEROSON EP 5055 har utmärkta korrosionsskyddande egenskaper.
Bilderna visar en situation efter flera saltsprutningscykler.

Bonding applications in the automotive industry - Bonded area exhibits no corrosion with TEROSON EP 5055.
 • De limmade områdena uppvisar ingen korrosion

Praktiskt exempel:

 • Limmat tak med TEROSON EP 5055 enligt originalutrustningstillverkarens specifikationer
 • Utmärkt vidhäftningsförmåga utan primer
 • Demonterad efter 3 års användning
   

Resultat: ingen korrosion alls

Bonding applications in the automotive industry - Practical example of TEROSON EP 5055: no corrosion!
Bonding applications in the automotive industry - The non-bonded joint is totally corroded.

Som jämförelse:

 • Olimmad fog som är helt genomrostad

SÅ HÄR GÖR MAN: Ytförberedelser

Mekaniska förberedelser genom uppburrning, sandning och uträtning av komponenter förbättrar ytans lämplighet. Slipning avlägsnar lösa och deformerade reservdelar samt onödiga skikt och bildar en jämn yta. Beroende på underlaget kan detta också ge förbättrad vidhäftning.

Ytan som ska limmas måste vara fri från olja, fett, fukt och grov smuts. TEROSON VR 20 kan användas för denna förbehandling.

SÅ HÄR GÖR MAN: Korrekt blandning av tvåkomponentslim

Använd endast patronpistoler med kolv. Innan du monterar den statiska mixern ska du trycka ut en liten mängd materialet för att säkerställa att båda komponenterna kommer ut samtidigt. Montera nu den statiska mixern. Kasta de första 10 cm lim så att du säkert vet att limmet som kommer ut är väl blandat. 

SÅ HÄR GÖR MAN INTE: flytta arbetsstycken eller belasta under härdning.

Medan limmet härdar får de limmade delningarna inte flyttas eller belastas utan måste stanna kvar i sitt exakta läge. Detta gör så att härdningsprocessen förlöper utan avbrott, vilket ger optimal slutgiltig styrka och vidhäftning.

Det är viktigt att beakta varje aspekt för ett uppdrag för att fastställa den faktiska kostnaden. Därför ska beräkningarna ta hänsyn till saker som:

 • Materialkostnad
 • Sparad tid
 • Sparad energi
 • Tilläggsprodukter som behövs eller används
 • Verktyg